MREŽA CENTROV RAZISKOVALNIH UMETNOSTI IN KULTURE

NETWORK OF ART RESEARCH AND CULTURE CENTERS

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za humano tehnologijo prihodnosti.